Rusza kapitalny remont biblioteki

Rozpoczyna się remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka. W dniu 20 marca dyrektorka biblioteki Iwona Kowaleska, w obecności prezydenta miasta, podpisała umowę z wykonawcą, a dzień później przekazany został plac budowy. Wykonawcą remontu jest skarżyska firma EXPOL – BIS, która…

0 Komentarzy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku - Kamiennej”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo…

0 Komentarzy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Skarżysko – Kamienna 04.03.2019 r. Znak sprawy: PiMBP.II-26.1.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku - Kamiennej” Przedmiot zamówienia jest realizowany…

0 Komentarzy

Zapytanie Nr 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ

Powiatowa i Miejska Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, jako prowadzący postępowanie informuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm. ), że w dniu 13.02.2019…

0 Komentarzy

Zmiana Nr 1 do SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie terminu

Skarżysko-Kamienna 18.02.2019 r. PiMBP.II-26.1.2019 WSZYSCY ZAINTERESOWANI   dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku - Kamiennej”. Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu…

0 Komentarzy

Zapytanie nr 1 i odpowiedzi do projektu: Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej

Skarżysko-Kamienna 13.02.2019 r. PiMBP.II-26.1.2019 WSZYSCY ZAINTERESOWANI ========================== dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku - Kamiennej”. Powiatowa i Miejska Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza…

0 Komentarzy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 509902-N-2019 z dnia 2019-02-04 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka: „Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku - Kamiennej” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia…

0 Komentarzy

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna , zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić…

0 Komentarzy