Deklaracja dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej

Działy i budynki w Skarżysku – Kamiennej:

  1. Filia nr 1, ul. Towarowa 20
  2. Filia nr 2, ul. Sezamkowa 23 – lokal wynajmowany,
  3. Filia nr 3, ul. Słowackiego 25 – lokal wynajmowany,
  4. Filia nr 4, ul. Legionów 122 D – lokal wynajmowany,

 

Ad. 1) Główna siedziba Biblioteki w Skarżysku-Kamiennej znajduje się przy ulicy Towarowej 20. Budynek posiada łącznie trzy wejścia, w tym jedno dla czytelników oraz pracowników oraz dwa ewakuacyjne od strony zamykanego podwórka.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Towarowej. Do wnętrza budynku wchodzi się przez dwa szklane drzwi.

Przy schodach prowadzących do wejścia głównego znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych oraz przycisk (dzwonek) umożliwiający wezwanie pracownika do uruchomienia windy.

W budynku na parterze po lewej stronie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W bibliotece znajduje się schodołaz umożliwiający przedostanie się osobom z niepełnosprawnością na pierwsze piętro budynku, dodatkowo schody posiadają poręcze.

Na parterze znajduje się Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział książki mówionej (znajdująca się w tym samym pomieszczeniu oraz Sala konferencyjna. Na pierwszym piętrze znajduje się Oddział dla dzieci i młodzieży, Czytelnia oraz Czytelnia internetowa.

W Wypożyczalni udostępnione są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku.

Wejścia na parterze nie posiadają progów, jedynie Oddział dla dzieci i młodzieży znajdujący się na pierwszym piętrze posiada próg. Wszystkie wypożyczalnie mają szklane drzwi.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest zapewniona informacja na temat rozkładu pomieszczeń jedynie w sposób wizualny.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Parking znajdujący się przed wejściem głównym do biblioteki nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Ad. 2) Filia numer 2 mieści się na ulicy Sezamkowej 23. Budynek posiada jedno wejście dla czytelników i pracowników od strony podwórka należącego do szkoły.

Do wnętrza budynku wchodzi się przez schody prowadzące na dół. W budynku znajduje się toaleta znajdująca się za Oddziałem dla dzieci i młodzieży, która nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wejścia do Wypożyczalni dla dorosłych, Oddziału dla dzieci i młodzieży oraz Czytelni posiadają progi i szklane drzwi.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma zapewnionych informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

Ad. 3) Filia numer 3 znajduje się na ulicy Słowackiego 25 wewnątrz Miejskiego Centrum Kultury na pierwszym piętrze.

Budynek posiada jedno wejście dla czytelników oraz pracowników.

Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Słowackiego. Do wnętrza budynku wchodzi się przez szklane drzwi, dodatkowo przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Na pierwszym piętrze znajduje się łazienka, która nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek jest wyposażony w windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma zapewnionych informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

Ad. 4) Filia numer 4 znajduje się na ulicy Legionów 122 D wewnątrz Centrum Obsługi Inwestora na czwartym piętrze.

Budynek posiada jedno wejście dla czytelników i pracowników prowadzące do biblioteki. Wejście główne do biblioteki znajduje się od strony parkingu.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma zapewnionych informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.