Wszystkie zbiory zgromadzone w bibliotece na dzień 31.12.2022 r. to 100 541 egzemplarzy w tym:

 • 30% literatury popularnonaukowej (29 978 woluminów)
 • 70% literatury pięknej (70 563 egz. tj. 100%)   z czego:
  •   60% stanowi beletrystyka dla dorosłych – 42 337 egz.
  •   40% stanowi literatura dla dzieci i młodzieży – 28 226 egz.

Na dzień 31.12.2022 r. w zgromadzonych zbiorach (100 541 jednostek inwentarzowych) znajduje się:

 •   4 156 egz. zbiorów specjalnych (⇐ 1651 tytułów audiobooków)
 • 96 385 wol. księgozbioru (⇐ 96 068 egz. książek i 317 czasopism oprawnych)

                      Zbiory (bez czasopism oprawnych) do dyspozycji czytelników to:  100 224 egz.:

 • 29 661 egz. literatura popularnonaukowa – co stanowi  29,6% zbiorów
 • 28 226 egz. lit. dziecięca i młodzieżowa – co stanowi 28,2%  zbiorów
 • 42  337 egz. literatura piękna dla dorosłych – co stanowi 42,2%  zbiorów
biblioteka24.eu

Zbiory gromadzone i udostępniane w bibliotece i jej oddziałach mają charakter uniwersalny.
Posiadamy również Kolekcję zbiorów naszego patrona – ks. prof. Włodzimierza Sedlaka (czasopisma + książki) – 1633 woluminy (stan na 31.12.2022 r.)                                                                                                 

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu (w czytelniach) i na zewnątrz (w wypożyczalniach).
Udostępnianie i wypożyczanie odbywa się poprzez system biblioteczny. Zarejestrowany czytelnik otrzymuje Kartę czytelnika i dane do logowania, dzięki którym może zamawiać i rezerwować w systemie pozycje książkowe, może sprawdzić co i kiedy wypożyczył, może też prolongować książki wypożyczone na swoje konto.

Wszystkie oddziały i filie biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne. Jednak za przetrzymywanie ponad termin zwrotu, wypożyczonych materiałów bibliotecznych naliczane są regulaminowe kary.
W wypożyczalniach zastosowano wolny dostęp do półek z książkami. Wyjątkiem jest Oddział Książki Mówionej, gdzie bibliotekarz obsługując czytelnika pomaga  mu w wyborze literatury (audiobooków) i podaje mu egzemplarze do wypożyczenia.
W Bibliotece istnieje również możliwość zamawiania książek telefonicznie i dowóz ich do osób niepełnosprawnych, osób starszych i chorych (niechodzących). Od 2017 r. Biblioteka przystąpiła z tą usługą do programu dla osób 60+ realizowanym przez Urząd Miasta  – Skarżyski Program Seniora.


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej w 2021 r. przystąpiła do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.”
W związku z tym otrzymała w roku 2021 dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie:
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.

W roku 2022 dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych
Kierunek Interwencji 1.1 Zakupu i zdalny dostęp do nowości wydawniczych wynosiło: 40 385,00 zł.