Wszystkie zbiory zgromadzone w bibliotece na dzień 31.12.2023 r. to 99 920 egzemplarzy w tym:

 • 30% literatury popularnonaukowej (29 370 woluminów)
 • 70% literatury pięknej (70 550 egz. tj. 100%)   z czego:
  •   62% stanowi beletrystyka dla dorosłych – 43 760 egz.
  •   38% stanowi literatura dla dzieci i młodzieży – 26 790 egz.

Na dzień 31.12.2023 r. w zgromadzonych zbiorach (99 920 jednostek inwentarzowych) znajduje się:

 •   2 029 egz. zbiorów specjalnych (⇐ 1997 tytułów audiobooków)
 • 97 891 wol. księgozbioru (⇐ 97 728 egz. książek i 163 czasopism oprawnych)

                      Zbiory powyższe (bez czasopism oprawnych) są do dyspozycji czytelników:

 • 29 370 egz. literatura popularnonaukowa – co stanowi  29,4% zbiorów
 • 26 790 egz. lit. dziecięca i młodzieżowa – co stanowi 26,8%  zbiorów
 • 43 760 egz. literatura piękna dla dorosłych – co stanowi 43,8%  zbiorów
biblioteka24.eu

Zbiory gromadzone i udostępniane w bibliotece i jej oddziałach mają charakter uniwersalny. Od 2020 roku udostępniamy kody zdalnego dostępu do literatury na platformie Legimi oraz IBUK Libra.

Posiadamy również Kolekcję zbiorów naszego patrona – ks. prof. Włodzimierza Sedlaka (czasopisma + książki) – 1501 wolumnów (stan na 31.12.2023 r.)                                                                                                 

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu (w czytelniach) i na zewnątrz (w wypożyczalniach).
Udostępnianie i wypożyczanie odbywa się poprzez system biblioteczny. Zarejestrowany czytelnik otrzymuje Kartę czytelnika i dane do logowania, dzięki którym może zamawiać i rezerwować w systemie pozycje książkowe, może sprawdzić co i kiedy wypożyczył, może też prolongować książki wypożyczone na swoje konto.

Wszystkie oddziały i filie biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne. Jednak za przetrzymywanie ponad termin zwrotu, wypożyczonych materiałów bibliotecznych naliczane są regulaminowe kary.
W wypożyczalniach zastosowano wolny dostęp do półek z książkami. Wyjątkiem jest Oddział Książki Mówionej, gdzie bibliotekarz obsługując czytelnika pomaga  mu w wyborze literatury (audiobooków) i podaje mu egzemplarze do wypożyczenia.
W Bibliotece istnieje również możliwość zamawiania książek telefonicznie i dowóz ich do osób niepełnosprawnych, osób starszych i chorych (niechodzących). Od 2017 r. Biblioteka przystąpiła z tą usługą do programu dla osób 60+ realizowanym przez Urząd Miasta  – Skarżyski Program Seniora.


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej w 2021 r. przystąpiła do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.”
W latach 2021 i 2022 otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie:
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.

 

W roku 2023 skarżyska biblioteka również otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
Fundusze pochodzące z budżetu państwa za pośrednictwem Biblioteki Narodowej przekazano bibliotece na realizację zadania:
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.