Deklaracja dostępności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani tłumaczenia na język migowy.
 • W miarę możliwości będziemy poprawiać w/w sytuacje, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Kwiecień.
 • E-mail: l.kwiecien@biblioteka24.eu
 • Telefon: 41 25 12 037

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego podmiotem lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • Adres: Towarowa 20
  26-110 Skarżysko-Kamienna
 • E-mail: dyrektor@biblioteka24.eu
 • Telefon: 41 25 12 037

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Filia nr 1, Towarowa 20

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych – przed wejściem do biblioteki znajduje się winda

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze. Budynek posiada schodołaz dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pozwalający dostać się na pierwsze piętro.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych –  barierki przy toalecie, obniżona umywalka i kran dostosowane do osób niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z programu tłumacza on-line.

Dodatkowe

W wypożyczalni udostępnione są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku.

Filia nr 2 – ul. Sezamkowa 23

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Brak dostępności dla osób niepełnosprawnych

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek nie posiada wind

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren lokalu bibliotecznego można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z programu tłumacza on-line.

Filia nr 3 – ul. Słowackiego 25

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek dostępny jest dla wszystkich, posiada windę wewnątrz lokalizacji

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z programu tłumacza on-line.

Filia nr 4 – ul. Legionów 122D

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Brak dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek nie posiada wind

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przed budynkiem wyznaczone są miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z programu tłumacza on-line.

Aplikacje mobilne

Powiatowa i Miejska Biblioteka w Skarżysku-Kamiennej nie posiada aplikacji mobilnych.