You are currently viewing Zapytanie Nr 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ

Zapytanie Nr 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ

  • Post category:Przetargi

Powiatowa i Miejska Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka,
jako prowadzący postępowanie informuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm. ),
że w dniu 13.02.2019 r. i w dniach kolejnych wpłynęły zapytania do SIWZ.

 

Załączniki:

  • [download id=”34215″]
  • [download id=”34227″]
  • [download id=”34212″]