Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna , zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. […]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna , zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Przebudowa i modernizacja
budynku biblioteki głównej
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Skarżysku – Kamiennej”

Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

1.093.491,05 zł. netto

I kwartał

 

Do pobrania:

Pobierz “Plan-zamówień-publicznych-BIBLIOTEKA-na-2019-rok.docx” Plan-zamówień-publicznych-BIBLIOTEKA-na-2019-rok.docx – Pobrano 108 razy – 17 KB