Koordynator ds. dostępności  Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej;

Łukasz Kwiecień

tel. 41 25 12 037

e-mail: l.kwiecien@biblioteka24.eu

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Skarżysku-Kamiennej;

2) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art.6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) Monitorowanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) Wyznaczanie kierunków i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie dostępności.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021