Działalność

„Kulturę narodu mierzy się nie tyle wartością jego literatury, co rozpowszechnianiem książek, statystyką ruchu wydawniczego i czytelnictwa”.

Misją biblioteki jest stworzenie miejsca, w którym użytkownicy nie tylko pogłębiają wiedzę, ale także odnajdują inspiracje artystyczne.  Coraz więcej użytkowników przychodzi do biblioteki jak do miejsca otwartego, przyjaznego, z uniwersalną oferta kulturalną.  Nie jest to uczestnictwo masowe, jak np. w imprezach miejskich czy stadionowych. Ale przecież nie o to chodzi. Ważne jest racjonalne zagospodarowanie przestrzeni bibliotecznej oraz prowadzenie działalności środowiskowej, która w swoim założeniu powinna mieć charakter uniwersalny i podlegać przemianom zgodnie z potrzebami różnych grup społecznych.
Oprócz cyklicznych imprez, prelekcji, spotkań, warsztatów, odbywa się w niej wiele darmowych imprez dla dzieci i dorosłych. Dlatego biblioteka nasza jest często odwiedzaną instytucją kultury w Skarżysku-Kamiennej, bo spełnia rolę centrum kultury oraz centrum informacji i usług.

W ostatnich latach nasila się potrzeba wspierania różnych grup społecznych w zakresie rozwijania kompetencji dotyczących nowych mediów i technologii. Sytuacja ekonomiczna wielu rodzin w Polsce i poziom kompetencji w tym zakresie sprawia, że szczególnie narażeni na wykluczenie cyfrowe są osoby w wieku 50+ oraz osoby z dysfunkcjami. Miejscem przeciwdziałającym wykluczeniu są biblioteki publiczne. Stwarzają one swoim użytkownikom warunki do rozwijania umiejętności niezbędnych do wykorzystywania nowych technologii informacyjnych, zdobywania i pogłębiania wiedzy, ustawicznego kształcenia dzięki:

 • gromadzeniu zbiorów – książek, czasopism, zbiorów specjalnych, w tym audiowizualnych oraz zasobów elektronicznych,
 • wyposażeniu placówek w sprzęt multimedialny, komputery podłączone do Internetu,
 • komputeryzacji procesów bibliotecznych oraz rozwojowi usług elektronicznych,
 • tworzeniu i prowadzeniu zróżnicowanej oferty pracy kierowanej do różnych grup użytkowników, w tym czytelników specjalnej troski,
 • szkoleniu doskonalącemu umiejętności zawodowe bibliotekarzy.

Wymienione powyżej elementy wpływają na jakość pracy biblioteki publicznej. Nasza instytucja stara się wszystkie te elementy realizować w swojej działalności.

O tym, kto korzysta z biblioteki decyduje nie tylko ulokowanie filii, ale przede wszystkim formy działalności statutowej. Poza podstawową działalnością tj. gromadzeniem, udostępnianiem i wypożyczaniem zbiorów Biblioteka prowadzi wypożyczanie międzybiblioteczne, rejestrację i bibliografię miasta i regionu oraz Czytelnię Internetową.
Biblioteka nasza prowadzi różnorodne formy pracy z czytelnikiem. Rejestr ich jest obszerny są to m.in.:

Dla dzieci i młodzieży:

 • konkursy wiedzy, literackie oraz plastyczne
 • okolicznościowe imprezy i lekcje tematyczne
 • zajęcia literackie i zabawy integracyjne
 • gry i zabawy edukacyjne

Dla młodzieży starszej i dorosłych:

 • wystawy okolicznościowe
 • spotkania autorskie
 • prezentacje, debaty i gry miejskie
 • dyskusje w klubach tematycznych np. Dyskusyjnym Klubie Książki

Kalendarium poszczególnych imprez, ich czas i miejsce ogłaszane jest co miesiąc w siedzibie biblioteki, na filiach, stronie www i w prasie.

OFERUJEMY  USŁUGI:

 1. Wypożyczanie do domu  lub udostępnianie na miejscu – bezpłatnie we wszystkich oddziałach i filiach.
 2.  Wypożyczanie międzybiblioteczne – (zwrot kosztów – opłaty pocztowe) realizacja w Czytelni w  Filii Nr 2, ul. Sezamkowa 23
 3. Dostęp do Internetu  w czytelniach internetowych bezpłatnie w Filii nr 1 i Filii nr 2.  Zasady korzystania według regulaminu:
 4.  
  •      Miejsce: Filia Nr 1 – ul. Towarowa 20,  Czytelnia  – piętro – ilość stanowisk: 3    Oddział dziecięcy – piętro – ilość stanowisk: 10
  •      Miejsce: Filia Nr 2 – ul. Sezamkowa 23, Czytelnia Nr 2 – parter – ilość stanowisk: 3    Czytelnia internetowa – parter – ilość stanowisk: 10
  •  Usługa Hot-Spot – darmowe korzystanie z internetu WiFi  (internet bezprzewodowy – na terenie i wokół Biblioteki) – ul. Towarowa 20
 1. Wydruki – odpłatnie wg regulaminu
 1. Usługi kserograficzne – odpłatnie wg cennika w Czytelniach w Filii Nr 1 – ul. Towarowa 20 oraz  w Filii Nr 2 – ul. Sezamkowa 23
 1. Usługi introligatorskie – odpłatnie w Introligatorni w budynku Filii Nr 1 – ul. Towarowa 20.
 1. Książka na telefon – bezpłatne dostarczanie książek do domu czytelnika obłożnie chorego lub niepełnosprawnego. Zamówienia można składać w bibliotece:
  • ul. Sezamkowa 23 – tel. 41 25 12 134     e-mail: filia2@biblioteka24.eu
  • ul. Towarowa 20 –   tel. 41 25 13 381     e-mail: filia1@biblioteka24.eu