Między Hitlerem a Stalinem : wspomnienia dyplomaty i oficera niemieckiego 1931-1945

Między Hitlerem a Stalinem : wspomnienia dyplomaty i oficera niemieckiego 1931-1945

Hans von Herwarth

Hans von Herwath (ur. 1904 r.), potomek patrycjuszowskiego rodu z Augsburga, pełnił w latach trzydziestych funkcję osobistego sekretarza ambasadora Niemiec w Moskwie. Przez jego ręce przechodziły najtajniejsze dokumenty dotyczące negocjacji radziecko – niemieckich, zakończonych podpisaniem paktu Ribbentrop – Mołotow 23 sierpnia 1939 roku.
W kilka godzin po zawarciu tego złowrogiego porozumienia Hans von Herwarth przekazał pełny tekst tajnego protokołu do układu radziecko – niemieckiego pracownikowi ambasady USA w ZSRR. A więc Zachód wiedział, co się święci, jeszcze przed 1 września 1939 roku! Dlaczego nie zareagował zdecydowanie, czemu nie wspomógł polskiego sojusznika? Po wybuchu wojny radziecko – niemieckiej w czerwcu 1941 roku Hans von Herwarth należał do inicjatorów tworzenia radzieckich oddziałów ochotniczych, w tym formacji generała Andrieja Własowa. Uczestniczył też w działaniach antyhitlerowskiego ruchu oporu w armii niemieckiej, wspomagał pułkownika Clausa von Stauffenberga w przygotowaniach do zamachu fuhrera III Rzeszy.
Wszystkie te pasjonujące, do niedawna przemilczane wydarzenia przewijają się na kartach niniejszych wspomnień. Nie brakuje też informacji o radzieckiej rzeczywistości lat 1931-1939, a także ciekawostek z życia sfer dyplomatycznych i wojskowych. Autentyzm i sensacja historyczna najwyższej próby!