You are currently viewing Nabór do bezpłatnej Szkoły Krótkiej Formy Literackiej

Nabór do bezpłatnej Szkoły Krótkiej Formy Literackiej

Od 4 maja do końca czerwca odbędzie się 30 godzin wykładów online prowadzonych przez Jarosława Lipszyca, Romana Kurkiewicza, Agnieszkę Wolny-Hamkało, Bronkę Nowicką, Mateusza Marczewskiego oraz Macieja Dowgiela. Udział w kursie jest bezpłatny, ale należy zgłosić swój udział za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie wolnelektury.pl.