You are currently viewing Najlepszy Czytelnik biblioteki dziecięcej – rozwiązanie konkursu

Najlepszy Czytelnik biblioteki dziecięcej – rozwiązanie konkursu

22 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dla czytelników oddziałów dziecięcych skarżyskiej biblioteki. VIII edycja konkursu „Najlepszy Czytelnik biblioteki dziecięcej”, który trwał od 23 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r. został rozstrzygnięty, a jego uczestnikami były dzieci i młodzież do lat 15, podzieleni na trzy kategorie wiekowe:
I kategoria – do lat 7
II kategoria – 8 -12 lat
III kategoria – 13 -15 lat
Warunkiem uczestnictwa było systematyczne wypożyczanie i czytanie książek. Przy wyborze laureatów brane były pod uwagę inne umiejętności, za które można było uzyskać dodatkowy punkt. Chodzi o umiejętność zachęcenia innych do czytania, recenzję lub ilustrację do przeczytanej książki oraz przyprowadzenie do biblioteki nowych, aktywnych czytelników.

22 czerwca w siedzibie biblioteki przy ul. Towarowej odbyło się uroczyste spotkanie 

z laureatami konkursu, którym nagrody wręczali p. Krzysztof Myszka – wiceprezydenta miasta oraz p. Iwona Kowaleska – dyrektor biblioteki.

Kategoria I (do lat 7):
1. Izabela Herman – 7 lat – (76 książek)
2. Daniel Hejdak – 5 lat – (69 książek)
3. Antonina Gwóźdź – 6 lat – (48 książek)
4. Łucja Olczyk – 2,5 roku( 44 książki)
5. Lena Biernacka – 6 lat – (43 książki)
6. Ksawery Czerczak – 5 lat – (38 książek)
7. Pola Piwko – 5 lat – (36 książek)
8. Maria Obara – 6 lat – (35 książek)
9. Lena Szymkiewicz – 5 lat – (35 książek)

Kategoria II (8-12 lat):
1. Stanisław Berus – 8 lat – (91 książek)
2. Dominik Telesz – 10 lat – (54 książki)
3. Olaf Kopeć – 10 lat – (52 książki)
4. Igor Synowiec – 12 lat – (46 książek)
5. Olga Zegadło – 8 lat – (36 książek)

Wszystkim laureatom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy.