You are currently viewing Czytamy dzieciom

Czytamy dzieciom

Popierając i propagując akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” w dniach 28 i 31 października 2014 r. bibliotekarz z Oddziału Dziecięcego Biblioteki przy ul. Towarowej 20 w Przedszkolu Nr 1 im. Wandy Chotomskiej czytał dzieciom bajki. W poszczególnych grupach wiekowych czytane były bajki i opowiadania dostosowane do wieku dzieci. Po wysłuchaniu bajki przedszkolaki chętnie dzieliły się spostrzeżeniami, dyskutowały o bohaterach i odpowiadały na zadawane im pytania. Bibliotekarz opowiedział dzieciom o królestwie książki – bibliotece i jej zbiorach.
Dzieci obiecały odwiedzić bibliotekę razem z rodzicami.