You are currently viewing „Sedlak oczami dziecka”

„Sedlak oczami dziecka”

13 lutego 2024r., w Filii Nr 1 odbyły się zajęcia dla dzieci inspirowane postacią ks. prof. Włodzimierza Sedlaka – patrona Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku – Kamiennej oraz Honorowego Obywatela Skarżyska. Spotkanie pt.: „Sedlak oczami dziecka” odbyło się w ramach ferii zimowych organizowanych w naszej bibliotece. Bibliotekarz Anna Herman przybliżyła uczestnikom sylwetkę księdza profesora; w ciekawy sposób opisała postać małego Waldka poczynając od Jego dzieciństwa, przez lata szkolne spędzone w Skarżysku, aż po karierę naukową. Nie zabrakło ciekawych historii i anegdot z życia młodego Sedlaka. Opowiedziała także o Jego pracach badawczych, które prowadził w Górach Świętokrzyskich. Dzieci podczas zajęć miały za zadanie wykonać dowolną techniką plastyczną portret Włodzimierza Sedlaka. Świetnie sobie poradziły a z prac, które wykonały, po feriach zostanie zorganizowana w naszej bibliotece wystawa.

Dzieci zwiedziły również Izbę Pamięci mieszczącą się w bibliotece. Z zaciekawieniem oglądały znaleziska geologiczne z Łysogór, które umieszczone są w specjalnych gablotach. Niemałe wrażenie zrobiły na nich odciski meduz z Łysej Góry czy kryształy górskie i ametysty z Łysicy. Wiele emocji wzbudziły także pradawne narzędzia takie jak tłuki i topór kamienny.

Widoczne było zainteresowanie dzieci rzeczami osobistymi Sedlaka, które dawno odeszły do lamusa jak: maszyna do pisania, magnetofon czy telefon z cyferblatem. Te stare przedmioty codziennego użytku pobudzały wyobraźnię dzieci i zmuszały do zadawania pytań. Być może była to dla nich jedyna okazja, aby zobaczyć takie „perełki”. Urozmaiceniem zajęć było układanie puzzli ze zdjęciami Włodzimierza Sedlaka oraz rozwiązywanie krzyżówek tematycznie związanych z postacią.