You are currently viewing Historia Skarżyska nazwami ulic pisana – gra miejska

Historia Skarżyska nazwami ulic pisana – gra miejska

Gra miejska – „Historia Skarżyska nazwami ulic pisana”

Gra skierowana do uczniów skarżyskich szkół średnich,  rozpocznie się o godz. 9:00  w Filii nr 2 Biblioteki przy ul. Sezamkowej 23. Finał gry i nagrodzenie uczestników drobnymi upominkami  przewidywany jest na godzinę 13:00 w ostatnim miejscu kontrolnym, zamieszczonym we wskazówkach.

Zajęcia odbywać się będą w grupach 4 osobowych pod opieką nauczyciela. Wędrówka ulicami miasta będzie połączona z quizem dotyczącym historii lokalnej. Celem gry jest zdobycie i utrwalenie wiedzy o historii miasta na podstawie wprowadzonych zmian w nazewnictwie ulic na przestrzeni XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku.