You are currently viewing Czytaj, zbieraj uśmiechy – zabawa z książką (konkurs)

Czytaj, zbieraj uśmiechy – zabawa z książką (konkurs)

Począwszy od Tygodnia Bibliotek (8 maja) przez cały maj w bibliotece dziecięcej Filii nr 2 przy ul. Sezamkowej  trwał konkurs czytelniczy Czytaj, zbieraj uśmiechy – zabawa z książką”. Natomiast 5 czerwca 2019 r. w Oddziale dziecięcym F. nr 2  odbyło się  rozstrzygnięcie tego konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród jego laureatom.

Biblioteka dzięki takim konkursom promuje czytelnictwo i chce w ten sposób – przez zabawę – zachęcić dzieci do czytania książek. Młodego czytelnika przez cały czas trwania konkursu zaznajamiały z książką bibliotekarki p. Ewa Stojecka i p. Barbara Rogozińska.

Konkurs miał formę aktywności czytelniczej. Dzieci zbierały uśmiechy (nalepki) potwierdzające pobyt w bibliotece i wypożyczenie przynajmniej jednej książki.

Dyrektor Biblioteki p. Iwona Kowaleska wręczyła laureatom i uczestnikom spotkania nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Zabawa z książką połączona była z rodzinnym czytaniem. Każdy z rodziców czytał fragmenty, ulubionych książek swoich dzieci. Kameralne spotkanie w rodzinnym gronie odbyło się w czasie trwania XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (1 – 8 czerwca).

Dziękujemy laureatom, osobom wyróżnionym i wszystkim uczestnikom konkursu oraz rodzicom za zaangażowanie i udział w szerzeniu czytelnictwa wśród dzieci.


Lista osób nagrodzonych w konkursie
„Czytaj, zbieraj uśmiechy – zabawa z książką”

Mateusz Skowron – I miejsce
Weronika Paszkiel – I miejsce
Zuzanna Rabiej – II miejsce
Kacper Brzoza – II miejsce
Zuzanna Frankiewicz – III miejsce
Maja Podlewska – III miejsce

no images were found