You are currently viewing Słowniki – cenne wydawnictwa

Słowniki – cenne wydawnictwa

Słowniki to wydawnictwa, które ukazują bogactwo naszego języka. Są to narzędzia pomagające poprawnie i pięknie wypowiadać się i pisać. O tym mogli przekonać się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5, którzy wraz z opiekunem p. Małgorzatą Harenzą uczestniczyli w lekcji o słownikach. Zajęcia odbyły się 18 kwietnia 2018 r. w bibliotece przy ul. Towarowej.

Uczniowie mieli możliwość dokładniej przyjrzeć się budowie słowników oraz technice wyszukiwania w nich haseł. Chętnie wykonywali polecenia i zadania stawiane przez prowadzącego lekcję bibliotekarza p. Annę Czajkowską. Poznali także znaczenie wielu związków frazeologicznych. Przygotowane ćwiczenia wzbudziły entuzjazm uczniów i zachęciły do pracy ze słownikami językowymi i tematycznymi. Spotkanie było również okazją do poznania przez młodzież księgozbioru jaki jest gromadzony dla nich w Oddziale dla dzieci i młodzieży.

Na koniec spotkania uczniowie zwiedzili Izbę Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka. Dowiedzieli się o życiu i dorobku naukowym Patrona Biblioteki. Bibliotekarz p. Anna Herman opowiedziała o młodzieńczych i szkolnych latach spędzonych w Skarżysku oraz o jego zainteresowaniu Górami Świętokrzyskimi. Dzieci zapoznały się  z eksponatami i pamiątkami zgromadzonymi w Izbie.