You are currently viewing Młodzi Czytelnicy w Izbie Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka

Młodzi Czytelnicy w Izbie Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka

10 kwietnia 2018 r. Filię biblioteki przy ul. Towarowej 20 odwiedzili uczniowie kl. V Szkoły Podstawowej w Skarżysku-Kościelnym wraz z nauczycielem p. Małgorzatą Paź oraz uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej z wychowawcą p. Ewą Gulą.

Celem tych spotkań było zwiedzanie Izby Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka – Patrona naszej biblioteki oraz Honorowego Obywatela miasta Skarżyska – Kamiennej. Bibliotekarz p. Anna Herman przybliżyła uczniom sylwetkę księdza profesora, zapoznała z eksponatami i pamiątkami zgromadzonymi w Izbie. W ciekawy  sposób opisała dzieciom  postać Włodzimierza Sedlaka poczynając od jego dzieciństwa. Opowiedziała o jego młodzieńczych i szkolnych latach spędzonych w Skarżysku, o jego zainteresowaniu Górami Świętokrzyskimi oraz o pracach badawczych jakie tam prowadził. Uczniowie mogli zobaczyć i dotknąć bryłki żelaza ze starożytnych dymarek oraz piryt, który profesor Sedlak odkrył w Górach Świętokrzyskich.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani osobą księdza profesora, jego dorobkiem naukowym oraz pamiątkami zgromadzonymi w Izbie, o czym świadczyły liczne pytania zadawane p. Annie.