You are currently viewing Minutka z bajką

Minutka z bajką

Wiosenne spotkanie z książką odbyło się 6.03 2018 r. w Przedszkolu Publicznym nr 6 na zaproszenie p. Danuty Jaszewskiej i p. Grażyny Sochackiej- Hryciuk.
Mali czytelnicy z różnych grup; Tygryski, Zajączki uczestniczyli w zajęciach w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Dzieci wędrowały z Tappim i jego przyjaciółmi, poznając mieszkańców Szepczącego Lasu i słuchając opowiadania pt. Tappi i Czarodziejski Kot autorstwa Marcina Mortki. Marcowe zabawy inspirowane książką , przeplatane śpiewem i zagadkami prowadzone przez bibliotekarza Barbarę Rogozińską miały na celu rozwijanie słownictwa, wyobraźni i kreatywności dzieci oraz kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
Dziękujemy p. dyrektor Halinie Krasce za propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych i miłe przyjęcie.