You are currently viewing Biblioteczna Andersenada

Biblioteczna Andersenada

Baśnie o brzydkim kaczątku, księżniczce na ziarnku grochu czy też małej syrence znają dzieci na całym świecie. Ale czy wiedzą, jak wyglądało życie twórcy najpiękniejszych baśni?

W dniach 18, 19 i 20 marca 2015 r. w Oddziale Dziecięcym Filii nr 2 Biblioteki Publicznej przy ulicy Sezamkowej 23 odbyły się zajęcia poświęcone Hansowi Christianowi Andersenowi. W spotkaniach uczestniczyły dzieci z klasy II a Szkoły Podstawowej nr 7 i II b ze Szkoły Podstawowej nr 13 oraz grupy podopiecznych pani Danuty Jaszewskiej i Małgorzaty Gołdy z Przedszkola nr 6.

Podczas zajęć zapoznano dzieci z „Baśniową biografią Andersena” autorstwa Wandy Piaseckiej i odczytano fragmenty baśni Andersena m.in. „Królowa śniegu”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Brzydkie kaczątko”, „Nowe szaty cesarza”, „Słowik”, „Krzesiwo”. Uczniowie drugich klas bardzo dobrze znali tytuły wymienionych baśni. W formie zabawy w Koło fortuny odpowiadali na zadane pytania dotyczące ich treści. Natomiast młodsze dzieci rozpoznawały przygotowane rekwizyty i uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych tematycznie powiązanych z Andersenem.

Dzieci obejrzały również wystawę pt. „W krainie baśni Andersena” upamiętniającą 140 rocznicę śmierci i 210 rocznicę urodzin autora. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało pamiątkową zakładkę z wizerunkiem Calineczki i słodki upominek. Chętni mogli wypożyczyć do domu baśnie autora znajdujące się w zbiorach biblioteki.