You are currently viewing Mała galeria

Mała galeria

Mała galeria to zabawy literacko – plastyczne odbywające się w  piątek o godz.17 00 podczas których dzieci wykonywały „Bałwanki” i  ilustracje do książek Kornela Makuszyńskiego. Motywem przewodnim był Koziołek Matołek poszukujący Pacanowa. W styczniowych spotkaniach uczestniczyło 31 os.