You are currently viewing Jarmark rymów

Jarmark rymów

„Jarmark rymów” – podczas poniedziałkowych spotkań z poezją Juliana Tuwima, dzieci słuchały czytanych wierszy autora, uczestniczyły w zabawach literackich „Pomylone tytuły Trąbalskiego” i mimi-konkursach „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?” oraz rozwiązywały krzyżówki. W  5-u spotkaniach uczestniczyło 41 osób.