You are currently viewing Orange dla bibliotek

Orange dla bibliotek

  • Post category:Wydarzenia

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej od czterech lat bierze udział w programie „Orange dla bibliotek”. Celem programu jest edukacja, popularyzacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych. Wszystkie te działania są po to, aby biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Tym sposobem Biblioteka wpisuje się w akcję przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa. Na rok 2013 Fundacja Orange przyznała naszej Bibliotece na ten właśnie cel, dotację w wysokości 11.149,61 złotych. Środki wykorzystywane są na pokrycie kosztów dostępu do Internetu, zakupu materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

Dotacje z programu „Orange dla bibliotek” pozwoliły Bibliotece poprowadzić warsztaty komputerowe dla seniorów „Internet bez tajemnic” oraz dokonać zakupu materiałów edukacyjnych dla uczestników warsztatów, zakupu audiobooków do Oddziału Książki Mówionej, a obecnie Biblioteka weszła w projekt edukacyjny dla dzieci: „FunEnglish w bibliotece” – interaktywny kurs angielskiego dla dzieci organizowany w Filii nr 2 przy ul. Towarowej 20. Przypomnijmy, w bibliotece publicznej w Skarżysku-Kamiennej aktualnie znajduje się 34 stanowiska komputerowe, w tym dla czytelników, z dostępem do Internetu jest 21.