You are currently viewing Biblioteka serdecznie zaprasza

Biblioteka serdecznie zaprasza

Biblioteka dba również o jakość swojego wielodziedzinowego księgozbioru. Od 2004 roku uczestniczy w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otrzymuje dotacje przeznaczone tylko i wyłącznie na zakup nowości wydawniczych. I tak, na rok 2013 w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” przyznano bibliotece kwotę 21.000,- złotych. Przy podziale takich środków brane są pod uwagę m.in.: liczba czytelników, obszar i zasięg działania biblioteki, udział środków własnych zagwarantowanych w budżecie biblioteki na ten cel, zakup nowości wydawniczych (ilość i jakość) oraz inne indywidualne kryteria wyróżniające bibliotekę takie jak działalność w środowisku lokalnym na rzecz różnych grup społecznych.

Dla przykładu w roku 2012 dotacja Biblioteki z tego programu opiewała na kwotę 18.000,- złotych, plus środki własne w kwocie 48.000,- złotych, co dało możliwość zakupu nowości wydawniczych w łącznej liczbie 2663 egzemplarzy książek, z czego literatura dla dzieci i młodzieży stanowiła 440 egzemplarzy.

Biblioteka serdecznie zaprasza wszystkich do korzystania z jej usług: wypożyczania książek tradycyjnych czy też na nośnikach elektronicznych (audiobooków), do korzystania z prasy w czytelniach, do możliwości skorzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu.
Biblioteka daje również możliwość skorzystania z darmowego dostępu do sieci bezprzewodowej WiFi (usługa dostępna w Filii nr 1 – ul. Towarowa 20 i Filii nr 2 – ul. Sezamkowa 23). Zaprasza także na imprezy kulturalne i edukacyjne, a szczególnie w wakacje na szereg imprez skierowanych głównie do dzieci i młodzieży.