Spotkanie edukacyjne w bibliotece.

25 października 2012 r. bibliotekę dla dzieci i młodzieży przy ul. Towarowej 20 odwiedziły dzieci ze szkoły podstawowej w Lipowym Polu.
Dzieci zwiedziły bibliotekę, poznały jej zbiory, uczyły korzystać się z katalogów bibliotecznych tradycyjnych oraz w wersji elektronicznej.
Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach multimedialnych pt. „Ksiądz profesor W. Sedlak – honorowy obywatel miasta Skarżyska oraz patron biblioteki”. Zajęcia urozmaiciło zwiedzanie izby pamięci ks. prof.