You are currently viewing Sesja popularno-naukowa – „Rola przybyszów w rozwoju ekonomicznym, społecznym i kulturalnym miasta”
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Sesja popularno-naukowa – „Rola przybyszów w rozwoju ekonomicznym, społecznym i kulturalnym miasta”

 

Sesja popularno-naukowa – „Rola przybyszów w rozwoju ekonomicznym, społecznym i kulturalnym miasta”

28 września 2007 r o godzinie 15:00 odbyła się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skarżysku-Kamiennej na ul. Towarowej 20 sesja popularno-naukowa pt. „Rola przybyszów w rozwoju ekonomicznym, społecznym i kulturalnym miasta”.

Sesję zorganizowali:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne z oddziałem w Skarżysku-Kamiennej
  • Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach,
  • współorganizatorem była PiMBP w Skarżysku-Kamiennej.

Patronat nad sesją sprawował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Wśród zaproszonych gości byli: Prezydent Miasta p. Roman Wojcieszek, Z-ca Prezydenta p. Zdzisław Kobierski, Sekretarz Miasta p. Jan Janiec, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego p. Andrzej Bętkowski, Radni Miasta i Powiatu Skarżyskiego, Dyrektor Regionalnego Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach p. Roman Mirowski, ponadto mieszkańcy miasta, młodzież interesująca się historią, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie.

Prelegenci w osobach:

 • Bolesław Orlicz (Etymologia nazw Żyrcin – Rejów. Rola cystersów w rozwoju kuźnic na obszarze dzisiejszego Rejowa – esej historyczny)
 • Ireneusz Kuliński (Kolejki wąskotorowe w dobrach Radziwiłłów w obecnym powiecie skarżyskim),
 • Marcin Medyński (Ludność prawosławna przy stacji Skarżysko w latach 1881 – 1914),
 • Tadeusz Wojewoda (Między polityką a samoorganizacją społeczności lokalnej. Organizacje społeczne w Skarżysku-Kamiennej w dwudziestoleciu międzywojennym),
 • Krzysztof Zemeła (Początki klasztoru OO. Franciszkanów Konwentualnych w Skarżysku-Kamiennej),
 • Jacek Bujnowski (Dzieje klubu wioślarskiego Rejów)

 

zabrali głos w sprawach dotyczących historii miasta Skarżyska-Kamiennej. Po wystąpieniu osób referujących poszczególne tematy był czas na przewidziany na dyskusję. Pytań do referujących było mnóstwo, a w dyskusję włączali się też ludzie młodzi – co szczególnie cieszy.

To dopiero początek współpracy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej z Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach, ale już teraz wiemy, iż należy ją kontynuować i organizować podobne jak ta sesje i sympozja.

Fotografie 1 – 12 udostępnione przez Pawła Rzuchowskieg