You are currently viewing „Losy ludności żydowskiej w Skarżysku – Kamiennej” – zajęcia edukacyjne

„Losy ludności żydowskiej w Skarżysku – Kamiennej” – zajęcia edukacyjne

23 maja 2024r. w bibliotece przy ul. Towarowej odbyła się kolejna lekcja historii dotycząca naszego miasta. Udział w niej wzięli uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego wraz z opiekunem. Zajęcia zatytułowane „Losy ludności żydowskiej w Skarżysku – Kamiennej” wzbogacone były prezentacją multimedialną. Uczniowie zapoznali się z historią regionu, a także wysłuchali opowieści dotyczących społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała te tereny. Bibliotekarz Anna Herman przekazała im wiele ciekawych i mało znanych informacji na temat II Wojny Światowej oraz sytuacji, jaka w tym czasie była w Skarżysku. Młodzież dowiedziała się, że nasze miasto stało się ważnym punktem na mapie holocaustu. Miejscem, gdzie w Skarżysku, zginęły tysiące Żydów i Polaków, był HASAGobóz pracy przymusowej, do którego zwieziono nie tylko Żydów skarżyskich, ale również tych, którzy przebywali w pozostałych ośrodkach dystryktu radomskiego i obozach koncentracyjnych. Zmuszani byli tam do niewolniczej, nadludzkiej pracy w koszmarnych warunkach, co powodowało ogromną śmiertelność. Ofiary tej „fabryki śmierci” zostały upamiętnione pomnikiem u zbiegu ulic 1 Maja i Czerwonego Krzyża. Ten pomnik oraz inne ślady, które przypominają nam ten straszny czas zostały przedstawione w prezentacji. Uczniowie dowiedzieli się również, że w Skarżysku znajdowało się gettoposiadało ono niewielką powierzchnię objętą ulicami: 3. Maja, Limanowskiego, Podjazdową, Fabryczną i Wspólną. Zlikwidowano je w październiku 1942 r. Wówczas mieszkało w nim ok. 3000 osób. Część z nich przeniesiono do obozu pracy przy Hasagu, część przewieziono do obozu zagłady w Treblince, a pozostałych rozstrzelano na miejscu. Oczywiście nie można zapomnieć o bohaterskim zachowaniu okolicznych Polaków, którzy z narażeniem życia usiłowali pomagać Żydom, o czym również było mówione na zajęciach.

Druga część spotkania dotyczyła tematyki bibliotekarstwa i biblioteki. Nasi goście mieli okazję zwiedzić wszystkie oddziały biblioteki oraz zapoznano ich z jej księgozbiorem. Gromadzi ona bowiem i udostępnia swoim czytelnikom audiobooki, e-booki oraz książkę tradycyjną czyli drukowaną. Zostali zaproszeni także do obejrzenia Izby Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka – patrona biblioteki oraz Honorowego Obywatela miasta Skarżyska – Kamiennej. Bibliotekarz przybliżyła uczniom sylwetkę księdza profesora oraz zaprezentowała eksponaty i pamiątki zgromadzone w Izbie.

Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy usiedli w Czytelni rozmawiając i dzieląc się ze sobą swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami i wiedzą.