You are currently viewing „Losy ludności żydowskiej w Skarżysku – Kamiennej” – lekcja historii w bibliotece

„Losy ludności żydowskiej w Skarżysku – Kamiennej” – lekcja historii w bibliotece

20 maja 2024r. w Filii nr 1 przy ul. Towarowej odbyło się spotkanie edukacyjne zatytułowane: „Losy ludności żydowskiej w Skarżysku – Kamiennej”. Udział w nim wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym wraz z nauczycielem p. Małgorzatą Paź.

Na zajęciach wzbogaconych prezentacją multimedialną uczniowie zapoznali się z historią regionu, a także wysłuchali opowieści dotyczących społeczności żydowskiej naszego miasta. Społeczność ta, choć nieliczna, była znacząca. Przed wybuchem wojny Skarżysko zamieszkiwało ok. 3000 wyznawców judaizmu, co stanowiło ponad 14% całej ludności miasta. Współtworzyli oni życie polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze tej miejscowości. Niestety w czasie wojny podzielili losy swych współwyznawców z setek innych miast i miasteczek, cierpiąc szykany i represje, wegetując w getcie, a wreszcie ginąc w komorach gazowych obozu w Treblince. Uczniowie dowiedzieli się, że Skarżysko-Kamienna stało się ważnym punktem na mapie holocaustu. Miejscem, gdzie w Skarżysku, zginęły tysiące Żydów, był HASAGobóz pracy przymusowej, do którego zwieziono nie tylko Żydów skarżyskich, ale również tych, którzy przebywali w pozostałych ośrodkach dystryktu radomskiego i obozach koncentracyjnych. Zmuszani byli tam do niewolniczej, nadludzkiej pracy w koszmarnych warunkach. Warunki pracy, bicie i znęcanie się, nędzne wyżywienie i brak opieki medycznej powodowały olbrzymią śmiertelność. W Hasagu szanse na przeżycie mieli tylko ludzie najbardziej odporni fizycznie i psychicznie. Ofiary tej „fabryki śmierci”zostały upamiętnione pomnikiem u zbiegu ulic 1 Maja i Czerwonego Krzyża.

Uczniowie otrzymali wydrukowane mapy z zaznaczonymi ulicami, którymi wytyczono granice getta oraz innymi ważnymi punktami związanymi z ludnością żydowską w tej dzielnicy. Po wyjściu z biblioteki udali się na spacer szukając śladów tej niechlubnej historii miasta.
Uczniowie mimo młodego wieku wykazali się niezwykłą dojrzałością i podeszli do tematu z wielką powagą i zainteresowaniem.

Nasi goście mięli okazję również zwiedzić bibliotekę oraz zapoznać się z jej księgozbiorem. Zostali zaproszeni także do obejrzenia Izby Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka – patrona biblioteki oraz Honorowego Obywatela miasta Skarżyska – Kamiennej. Bibliotekarz przybliżyła uczniom sylwetkę księdza profesora oraz zapoznała z eksponatami i pamiątkami zgromadzonymi w Izbie.