You are currently viewing „Witamy wiosnę”

„Witamy wiosnę”

„Witamy wiosnę” – to tytuł spotkania, które odbyło się 4 kwietnia 2024 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Towarowej. Zajęcia poprowadziła p. Paulina Pytlas, specjalista ds. edukacji z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Uczestniczyli w nich uczniowie z klas drugich ze Szkół Podstawowych nr 5 i nr 7 wraz z opiekunami.

Wiosna to szczególna pora roku, przyroda budzi się ze „snu zimowego”, dlatego zajęcia poświęcone były tej porze roku.Uczniowie poznali lokalizację 9 parków krajobrazowych położonych w granicach województwa świętokrzyskiego. Była to interesująca lekcja przyrody, na której nasi goście podążali tropem budzącej się do życia przyrody. A były to: wiosenne kwiaty, wiosenne trele ptaków oraz wiosenne zachowania ssaków. Omawiane zagadnienia wzbogacone były prezentacją multimedialną, która między innymi przedstawiała nagrania z fotopułapek rozstawionych w lasach naszego województwa. Dzieci z uwagą i zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, chętnie dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7