You are currently viewing Lekcja w Izbie Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka

Lekcja w Izbie Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka

W dniu 04.04.2024r. w Filii nr 1 przy ul. Towarowej odbyły się zajęcia poświęcone patronowi biblioteki – ks. prof. Włodzimierzowi Sedlakowi. Uczestniczyli w nich uczniowie klas drugich ze szkół podstawowych nr 5 i nr 7 wraz z opiekunami.

Celem spotkań było zwiedzanie Izby Pamięci oraz zapoznanie się ze zgromadzonymi w niej materiałami. Bibliotekarz Anna Herman przybliżyła dzieciom sylwetkę księdza profesora oraz w ciekawy sposób opisała postać małego Waldka. Opowiedziała o jego młodzieńczych i szkolnych latach spędzonych w Skarżysku, o jego zainteresowaniu Górami Świętokrzyskimi oraz o pracach badawczych, jakie tam prowadził. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali znaleziska geologiczne z Łysogór, które umieszczone są w specjalnych gablotach. Niemałe wrażenie zrobiły na nich odciski meduz z Łysej Góry czy kryształy górskie i ametysty z Łysicy. Wiele emocji wzbudziły także pradawne narzędzia takie jak tłuki i topór kamienny.

Widoczne było zainteresowanie dzieci rzeczami osobistymi Sedlaka, które pochodzą z Jego radomskiego mieszkania np. maszyna do pisania, magnetofon czy telefon z cyferblatem. Te stare przedmioty codziennego użytku pobudzały wyobraźnię dzieci i zmuszały do zadawania pytań. Urozmaiceniem zajęć było rozwiązywanie krzyżówek tematycznie związanych z postacią księdza profesora.