You are currently viewing Relacja z akcji promującej czytelnictwo

Relacja z akcji promującej czytelnictwo

Z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w dniu 10.05.2023 przed Urzędem Miasta pracownicy naszej biblioteki rozdawali książki mieszkańcom Skarżyska – Kamiennej. Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek nosi hasło: „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka” stąd akcja bookcrossingowa „Uwolnij książkę”, która cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród Skarżyszczan.
Uczestnicy wydarzenia oprócz książki niespodzianki otrzymywali również zakładki z danymi adresowymi naszych filii bibliotecznych.
Po raz drugi, podczas Tygodnia Bibliotek PiMBP aktywnie promowała czytelnictwo w ten sposób, pierwsza impreza odbyła się w zeszłym roku podczas Tygodnia Bibliotek.