You are currently viewing Zwierzęta Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Zwierzęta Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Szacunek dla przyrody i konieczność troski o jej ochronę to ważne elementy w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Jednym ze sposobów pokazania młodym ludziom środowiska naturalnego naszego województwa było zorganizowanie zajęć edukacyjnych. Odbyły się one 23 marca 2023 r. w  Filii nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Towarowej. Zajęcia poprowadziła p. Paulina Pytlas, specjalista ds. edukacji z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu z klas 1-3 oraz uczniowie ze Szkół Podstawowych Nr 7 i Nr 8 z klas I i III wraz z wychowawcami.

Zwierzęta Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych” tak brzmiał tytuł zajęć. Była to wspaniała lekcje przyrody, na której nasi goście dowiedzieli się wiele o parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach oraz pomnikach przyrody. Dowiedzieli się również jak dbać o zwierzęta, które żyją na wolności, ale potrzebują pomocy człowieka. Omawiane zagadnienia wzbogacone były prezentacją multimedialną, na której przedstawieni byli podopieczni Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Dzieci z uwagą i zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, chętnie dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Wszystkim dziękujemy za udział w spotkaniu.