You are currently viewing XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – relacja

XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – relacja

W dniach 28 maja – 4 czerwca br. Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” po raz dwudziesty pierwszy ogłosiła Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W tym roku hasło kampanii to: „Klimat dla polskich autorów”, a celem jest uwrażliwienie młodych odbiorców na kwestie ekologiczne oraz promowanie współczesnej rodzimej literatury dla dzieci i młodzieży.
Z tej okazji 3 czerwca 2022r. w oddziale dla dzieci i młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Towarowej mieliśmy wyjątkowych gości. Gościliśmy przedszkolaków z przedszkola nr 1 im. W. Chotomskiej z wychowawcami. A gośćmi, którzy czytali dzieciom byli:
p. Andrzej Brzeziński – zastępca prezydenta miasta Skarżyska- Kamiennej,
p. Katarzyna Bilska – członek zarządu powiatu skarżyskiego,
p. Małgorzata Jędrzejczyk – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej,
p. Anna Sławińska – komisarz powiatowej policji w Skarżysku – Kamiennej
oraz p. Milena Pietrasiewicz – mama przedszkolaka Oskara.
Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowiadań i wierszy polskich autorów, którzy piszą o przyrodzie. Pięknie przeczytane utwory przeniosły dzieci w malowniczy świat mieszkańców łąk.  Przedszkolaki bezbłędnie wymieniały nazwy zwierząt i owadów zamieszkujących łąki. Wiedziały jaką rolę pełnią owady w przyrodzie i jakie korzyści z nich mamy. Chętnie odgadywały zagadki, śpiewały piosenki i brały udział w zorganizowanych zabawach.
Za udział w spotkaniu, naszym gościom, którzy czytali dzieciom, dyrektor biblioteki p. Iwona Kowaleska wręczyła: „Świadectwa pięknego czytania” oraz ordery „Przyjaciel dziecka, książki , biblioteki”.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za miłe spotkanie.