You are currently viewing Marcin Medyński o Honorowych obywatelach

Marcin Medyński o Honorowych obywatelach

7 czerwca 2022 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skarżysku – Kamiennej, regionalista, miłośnik historii, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego o/ Skarżysko p. Marcin Medyński spotkał się z młodzieżą ze skarżyskich szkół aby przybliżyć jej sylwetki Honorowych Obywateli Miasta Skarżyska – Kamiennej.

W sali konferencyjnej biblioteki odbyły się wykłady; o godz.10:00 dla młodzieży klas 6-7 szkół podstawowych, o godz. 12:00 dla uczniów szkół średnich. Wykłady wpisały się i zainaugurowały zbliżające się Dni Miasta, przypadające w br. na 24-26 czerwca.

P. Medyński opowiadał o zasłużonych i wyróżnionych, podkreślał również ich związki z miastem. Samorząd Skarżyska – Kamiennej w ciągu blisko stu lat od otrzymania praw miejskich, nadał tytuł Honorowego Obywatela ośmiu osobom, w tym dwóm przed II wojną światową.

Przypomnijmy zatem ich sylwetki : Marszałek Józef Piłsudski – 1935 r. (pośmiertnie), Marszałek Edward Rydz- Śmigły- 1937 r.

Następnie kolejno: ks. prof. Włodzimierz Sedlak – 1991 r., ks. biskup Edward Materski – 1997 r., gen. Antoni Heda „Szary” – 2001 r., kap. Władysław Stopiński – 2009 r., Bogdan Winiarski – 2014 r., ppłk. Henryk Czech, pseud. „Śmigły” -2016 r.
Wśród uhonorowanych znalazły się osoby o różnych profesjach jak: wojskowi, duchowni, sportowcy.

O tym, kto i za co otrzymał ten zaszczytny tytuł, dlaczego od 2018 r. nikogo nim nie obdarzono, pomimo iż są wśród Skarżyszczan niewątpliwie osoby nań zasługujące – na te i inne nurtujące pytania próbował odpowiedzieć historyk.

Warto zaznaczyć, że dopiero od 2018 r. obowiązuje w naszym mieście Uchwała konkretyzująca zasady przyznawania honorowego obywatelstwa.

W spotkaniach wzięło udział blisko 230 osób.