You are currently viewing 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  • Post category:Wydarzenia

We wtorek, 3 maja na Skwerze Solidarności w Skarżysku Zachodnim przy pomniku Bojowników o Niepodległość, jak co roku odbyły się uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Samorządowcy, delegacje skarżyskich instytucji, zakładów pracy i szkół w geście pamięci, złożyli symboliczne wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem, w miejscu gdzie co roku odbywają się uroczystości trzeciomajowego święta organizowanego dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej. Wiązankę złożyła również  delegacja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w osobach: dyrektor Iwony Kowaleskiej i bibliotekarza Piotra Salwy.