You are currently viewing ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ. 19.04.1943 r. – 19.04.2022 r.

ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ. 19.04.1943 r. – 19.04.2022 r.

W związku z 79. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim przypadającą 19.04.2022 r., nasza instytucja w symboliczny sposób postanowiła podkreślić wagę tego wydarzenia.

Tego dnia delegacja złożona z przedstawicieli PiMBP przeszła ulicą 1- go Maja pod Pomnik ku czci Żydów ze Skarżyska zamordowanych przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939-1945.

Na znak, że „Łączy Nas Pamięć”, przypinano przechodniom kotyliony-żonkile, symbol zbiorowej pamięci, wykonane własnoręcznie przez dzieci na zajęciach w bibliotece.

Pod Pomnikiem złożono okolicznościowy bukiet, tradycyjnie w kolorze żółtym oraz zapalono znicze.

Dodatkowo w okresie od 20.04. do 22.04. w Filii Nr 1 i 2 Biblioteki będą organizowane zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup dzieci nawiązujące do wydarzeń z 19.04.1943 r.

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o materiały rekomendowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN- głównego organizatora wydarzeń w kraju.

Poprowadzą je przygotowani do tematu bibliotekarze.