You are currently viewing „Formy ochrony przyrody”

„Formy ochrony przyrody”

W kwietniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji 6 kwietnia w Filii nr 1 Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Towarowej odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów ze szkół podstawowych. Spotkanie prowadziła p. Paulina Pytlas – specjalista ds. edukacji ekologicznej z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu z klas I – III oraz Szkół Podstawowych Nr 3 i Nr 8 z klas III i IV wraz z wychowawcami.

Formy ochrony przyrody” to tytuł zajęć ekologicznych i wspaniała lekcja przyrody, dzięki której nasi goście dowiedzieli się wiele o parkach krajobrazowych i pomnikach przyrody w naszym województwie. Omawiane zagadnienia uświetnione były barwną prezentacją multimedialną. Dzieci z uwagą i zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, chętnie dzieląc się swoimi spostrzeżeniami.

Uczniowie z klasy III ze Szkoły Podstawowej Nr 3 będąc pierwszy raz w naszej bibliotece mieli okazję zwiedzić bibliotekę dziecięcą i zobaczyć przeznaczony dla nich księgozbiór, który mogą wypożyczać w Oddziale dla dzieci . Zwiedzili również  Izbę Pamięci patrona Biblioteki  – ks. prof. Włodzimierza Sedlaka.