You are currently viewing „Skarżysko-Kamienna – miasto dla każdego” – rozstrzygnięcie konkursu

„Skarżysko-Kamienna – miasto dla każdego” – rozstrzygnięcie konkursu

Dnia 5 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej odbyło się  spotkanie i wręczenie nagród laureatom konkursu „Skarżysko – miasto dla każdego”.

Na konkurs wpłynęło 10 prac plastycznych. Po wnikliwej ocenie, komisja konkursowa w której skład weszli: Iwona Kowaleska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej, Małgorzata Skuza – nauczyciel z Zespołu Placówek Oświatowych nr 3, Krzysztof Piotrowski – artysta plastyk, Małgorzata Marenin – Pełnomocnik Prezydenta ds. Równego Traktowania,  postanowiła przyznać po jednej głównej nagrodzie w każdej z dwóch kategorii wiekowych. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.

Przypomnijmy, że celem konkursu było budowanie postaw tolerancji i akceptacji różnorodności, zwalczanie stereotypów oraz promowanie pozytywnych postaw i zjawisk równego traktowania, a także poszerzanie wiedzy o swoim mieście i regionie oraz rozwijanie kreatywności, wyobraźni i inspiracji twórczej dzieci i młodzieży. 

Komisja postanowiła przyznać dwie nagrody główne. Zwycięzcami zostali:

– w kategorii wiekowej 7 – 11 lat: Aleksander Grzybowski

– w kategorii wiekowej 12 – 15 lat: Emilia Balcerak