You are currently viewing Najlepszy Czytelnik Biblioteki Dziecięcej – XI edycja.

Najlepszy Czytelnik Biblioteki Dziecięcej – XI edycja.

KONKURS

„Najlepszy Czytelnik biblioteki dziecięcej” – XI edycja

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie  czytelniczym.

Konkurs będzie trwał od 10 lutego do 31 maja 2021 roku. Realizowany będzie w Oddziałach dziecięcych Filii nr 1 (ul. Towarowa 20), Filii nr 2 (ul. Sezamkowa 23), Filii nr 3 – ul. Słowackiego 25 oraz Filii nr 4 – ul. Sportowa 30.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do lat 15. Uczestników podzielono według trzech kategorii wiekowych: 
I. kategoria – do 7 lat 
II. kategoria – 8 – 12 lat  
III. kategoria – 13 – 15 lat

Warunki uczestnictwa w konkursie to: systematyczne wypożyczanie
i czytanie książek, każdy uczestnik może wypożyczyć jednorazowo do 5 książek.
Uwaga:
wielokrotne wypożyczanie i czytanie tego samego tytułu książki
nie będzie podlegało punktacji. 
Nie mogą brać udziału w tej samej kategorii wiekowej, laureaci z wcześniejszej edycji konkursu.

Bibliotekarze będą rejestrować i kontrolować ilość wypożyczonych książek oraz losowo sprawdzać znajomość ich treści.
Przy wyborze laureatów brane pod uwagę będą: największa liczba przeczytanych książek w czasie trwania konkursu tj. do 31 maja 2021 r. oraz umiejętność zachęcania innych do czytania. Mile widziane ilustracje lub recenzje do najciekawszych książek.

Uroczyste spotkanie z najlepszymi czytelnikami i wręczenie laureatom nagród odbędzie się 10 czerwca 2021 roku.

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Towarowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin-konkursu

Zdjęcie 1 z 1