You are currently viewing Dni Bezpiecznego Internetu 2020 – Zaproszenie

Dni Bezpiecznego Internetu 2020 – Zaproszenie

11 lutego br. obchodzony będzie z inicjatywy Komisji Europejskiej, a w naszym kraju z inicjatywy Polskiego Centrum Programu Safer Internet – Dzień Bezpiecznego Internetu 2020. Nasza Biblioteka po raz drugi aktywnie włącza się w to wydarzenie, w tym roku przy wsparciu Powiatowej Komendy Policji i Społecznej Akademii Nauk ze Skarżyska.

Obchody DBI w naszej bibliotece zaplanowane są na dwa dni, 10 i 11 lutego.

W pierwszym dniu, w poniedziałek, 10 lutego od godz., 10:00 w warsztatach poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z Internetu uczestniczyć będą seniorzy z Klubu Seniora Plus z Dolnej Kamiennej, z osiedla Milica i z Klubu Seniora działającego przy parafii św. Brata Alberta. W drugim dniu, 11 lutego od godz. 9:00 nad problemem bezpieczeństwa w sieci pochyli się młodzież szkół średnich z terenu naszego miasta.

Tematem zajęć w obu dniach będzie znajomość zagrożeń dla sprzętu komputerowego przy korzystaniu z sieci, przegląd najczęściej występujących w cyberprzestrzeni przestępstw z ich skutkami prawnymi i utrwalanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

DBI-plakat

Zdjęcie 1 z 1