You are currently viewing Konkurs dla szkół podstawowych   „Sprzątamy – segregujemy – pokazujemy, jak dbamy”

Konkurs dla szkół podstawowych „Sprzątamy – segregujemy – pokazujemy, jak dbamy”

  • Post category:Zaprosili nas

Fundacja Nasza Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zapraszają klasy VI-VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie!

Tegoroczne hasło akcji Sprzątanie świata – Polska to „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”.
Pokaż nam, jak rolnicy z Twojej gminy postępują z opakowaniami po środkach ochrony roślin z których korzystają.
Sprawdź stronę internetową www.systempsor.pl  i zawarte tam materiały, a następnie przeprowadź wywiady z sąsiadami – rolnikami.
Przypomnij im o tym, by wszystkie opakowania po środkach ochrony roślin na których znajdują się określone piktogramy oddawał do sklepu sprzedającego te preparaty.
Zrób z tego film (w formacie .mp4 lub .wav o długości maksymalnie 8 minut) i umieść w nim co najmniej dwa wywiady z dwoma różnymi osobami.
Ocenie będzie podlegała kreatywność, oraz atrakcyjność i wartość merytoryczna filmu.

Do konkursu zapraszamy zespoły reprezentujące szkoły. Z każdej szkoły zgłosić może się jeden zespół.


Terminy:

  * przesłanie przez Nauczyciela prowadzącego drogą elektroniczną
    (mailem o temacie „KONKURS”) na adres fundacja@naszaziemia.pl
    Zgłoszenia konkursowego wraz z oświadczeniem o akceptacji regulaminu
    do 15.10.2019 r. do godz. 23:59
  * przesłanie w terminie od 15.10.2019 r. do 30.11.2019 r. do godz.
    23:59 pracy konkursowej nagranej na pendrive na adres siedziby
    Organizatora: Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, al. Jana Pawła
    II 23, 00-854 Warszawa

Nagrody to: nagroda finansowa dla szkoły oraz nagrody rzeczowe dla osób z Zespołu projektowego.

Szkoły, z których Zespoły projektowe przesłały trzy najlepsze Utwory (trzy pierwsze miejsca) otrzymają nagrody finansowe w następujący sposób:
         a) I miejsce: nagroda finansowa w wysokości 1 800 zł brutto
         b) II miejsce: nagroda finansowa w wysokości 700 zł brutto
         c) III miejsce: nagroda finansowa w wysokości 500 zł brutto

Członkowie Zespołów projektowych, którzy będą autorami trzech najlepszych Utworów (trzy pierwsze miejsca) zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi oraz voucherami do Empiku o wartości 50 zł każdy uczestnik.

*UWAGA: wszystkie szczegóły i wiążące infomacje (np. wzór formularza Zgłoszenia konkursowego) znajdują się w Regulaminie Konkursu
http://naszaziemia.pl/files/regulamin_konkursu_2019.pdf, z którym zapoznanie się jest obowiązkowe!

Zapraszamy do udziału! :)