You are currently viewing Plan imprez – wrzesień 2019

Plan imprez – wrzesień 2019

Narodowe Czytanie – 8. edycja pod hasłem

“NOWELE POLSKIE”

Akcja powstała z inicjatywy prezydenta RP, która ma na celu promocję czytelnictwa narodowej literatury, wzmocnienie wspólnoty poprzez budowę międzypokoleniowych mostów łączących ludzi ponad podziałami.
Ta ogólnopolska akcja prowadzona jest we współpracą z Miejskim Centrum Kultury. W  tym roku odbędziemy podróż „literackim autobusem” przez 8 przystanków, po wybranych fragmentach polskich nowel, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta.

 7 września, godz 11:00


Dyskusyjny Klub Książki – spotkania sympatyków książki, którzy przy kawie i ciastku  dyskutują o przeczytanych książkach.

 9 września, godz 16:00

Lokomotywą przez wiersze” – spotkania z poezją Juliana Tuwima. Zajęcia dla przedszkolaków – czytanie wierszy poety i zabawy słowne połączone z oglądaniem wystawy o Tuwimie.

Wrzesień, Oddz. dziecięcy Filia nr 2 – ul. Sezamkowa


Wystawy

Lokomotywą przez wiersze – wystawa upamiętniająca twórczość poety Juliana Tuwima.

Wrzesień, Filia nr 2 – ul. Sezamkowa