You are currently viewing Co to jest e-book?

Co to jest e-book?

28 marca 2019r. w Czytelni F.1 przy ul. Towarowej odbyły się zajęcia edukacyjne pt.: „Co to jest e-book?”. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy 6 ze Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z nauczycielem.

Zajęcia zostały wzbogacone prezentacją multimedialną, która w sposób dokładny wskazała różnice między książkami w formie tradycyjnej, a dokumentami elektronicznymi. Zostało wyjaśnione pojęcie e-booka oraz audiobooka, a także opisane wady i zalety korzystania z nich. Tego typu dokumenty najłatwiej znaleźć w bibliotekach cyfrowych, dlatego też bibliotekarka przedstawiła uczniom polskie biblioteki cyfrowe, ich zbiory oraz zasady korzystania z nich. Wskazała, gdzie w Internecie mogą szukać materiałów potrzebnych im do szkoły oraz w jaki sposób posiłkować się nimi.

Ponadto p. Anna Herman – prowadząca te zajęcia – zwróciła szczególną uwagę uczniów na projekt Wolne Lektury, gdyż w zbiorach tej biblioteki cyfrowej jest wiele lektur szkolnych. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane – opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach. Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo.

W naszej bibliotece znajduje się ponad 1200 audiobooków, tj. książek nagranych na płytach CD w formacie mp3, które czytają znani aktorzy lub lektorzy. Zbiory te są dostępne dla zarejestrowanych czytelników w Oddziale Książki Mówionej w Filii nr 1 przy ul. Towarowej.

W celu utrwalenia zdobytej podczas lekcji bibliotecznej wiedzy, uczniowie mieli możliwość zastosowania jej w zajęciach praktycznych – wyszukiwali interesujące ich dokumenty cyfrowe (zdjęcia, plakaty, starodruki) oraz inne materiały biblioteczne (pełne teksty lektur, opracowania, biografie autorów).