You are currently viewing Program stypendialny – Klasa

Program stypendialny – Klasa

Szanowni Państwo,

Fundacja BGŻ BNP Paribas rozpoczęła rekrutację absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do *Programu stypendialnego „Klasa”*.

*Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium*, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni – to tylko część korzyści, najakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa *do 12 kwietnia*.

Fundacja BGŻ BNP Paribas już po raz siedemnasty poszukuje *zdolnych uczniów z niewielkich miejscowości, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje i umiejętności*. W tym roku, spośród wszystkich zgłoszeń, wybranych zostanie 50 uczniów, którzy rozpoczną edukację w pięciu renomowanych liceach. Każdy uczeń zakwalifikowany do Programu „Klasa” otrzyma *zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, podręczniki i dodatkowo comiesięczne kieszonkowe na drobne wydatki*.

Do Programu mogą zgłaszać się *uczniowie, kończący w tym roku gimnazjum lub szkołę podstawową* (wzależności od systemu nauczania, którym są objęci). Warunkiem jest, aby średnia ich ocen zpierwszego semestru wynosiła co najmniej 4,5. Program skierowany jest do uczniów, mieszkających wniewielkich miejscowościach *do 100 tysięcy mieszkańców*, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza *1200 zł brutto*.

Aby zgłosić się do Programu należy na stronie Fundacji zapoznać się z kryteriami naboru najbliższej szkoły, biorącej udział w Programie, a następnie wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się pod linkiem: https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacja/ <https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa>.

Fundacja BGŻ BNP Paribas wspiera utalentowanych młodych ludzi, którzy często są jednocześnie stałymi bywalcami bibliotek. Dlatego będziemy wdzięczni za pomoc w *promocji programu wśród czytelników*, m.in. poprzez umieszczenie plakatu (w załączniku) w Państwa placówce lub zamieszczenie informacji o naborze na Państwa stronie internetowej.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
Zespół Fundacji BGŻ BNP Paribas

  • [download id=”34244″]
  • [download id=”34247″]
  • [download id=”34250″]