You are currently viewing „Kobieta ma głos” czyli Niepodległość jest Kobietą

„Kobieta ma głos” czyli Niepodległość jest Kobietą

5 października 2018 r. w Czytelni przy ul. Towarowej odbyło się pierwsze z cyklu spotkań edukacyjnych organizowanych w Bibliotece z okazji 100. rocznicy nadania kobietom praw wyborczych oraz w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (1918-2018).  W pierwszych zajęciach pt.:” Kobieta ma głos”  uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku-Kamiennej. 

Sto lat temu Polska odzyskała niepodległość, a Polki po raz pierwszy uzyskały prawa wyborcze.

28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, określający, że wyborcą jest każdy obywatel państwa, bez względu na płeć. Ponadto do Sejmu mogli być wybierani wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze.

Na zajęciach wzbogaconych prezentacją multimedialną młodzież dowiedziała się jakie były początki myśli feministycznej w Polsce, poznała historię pierwszych sufrażystek, a także idee i wartości o które walczyły. Bibliotekarka zwróciła szczególną uwagę na to, że kobiety swoje prawa wywalczyły, a nie dostały ich w prezencie. Był to efekt wieloletnich starań i nacisków rzeszy kobiet, którym zależało na tym, by traktować je jako równoprawne obywatelki odrodzonego państwa polskiego. Spotkanie zakończyło się ciekawą dyskusją  nad wnioskiem: kobieta ma prawo decydować o swoim życiu zawsze i wszędzie.