You are currently viewing „Kobieta ma głos”

„Kobieta ma głos”

W dniach 19 i 22 października 2018 r. w Czytelni przy ul. Towarowej gościliśmy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Wzięli oni udział w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę z okazji 100. rocznicy nadania kobietom praw wyborczych oraz w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (1918-2018).

Sto lat temu Polska odzyskała niepodległość, a Polki po raz pierwszy uzyskały prawa wyborcze.

Dekretem z dnia 28 listopada 1918 roku, po wieloletniej walce działaczek organizacji kobiecych, nadano Polkom czynne i bierne prawa wyborcze. Był to ogromny sukces polskiego i europejskiego ruchu emancypacyjnego, efekt wieloletniej współpracy kobiet z różnych środowisk politycznych, które zgodziły się co do jednego: że odmowa połowie obywateli niepodległego kraju prawa do reprezentowania swoich interesów to nie demokracja, ale wykluczenie.

Na zajęciach wzbogaconych prezentacją multimedialną młodzież dowiedziała się jakie były początki myśli feministycznej w Polsce, poznała historię pierwszych sufrażystek, a także idee i wartości o które walczyły. Bibliotekarka zwróciła szczególną uwagę na to, że kobiety swoje prawa wywalczyły, a nie dostały ich w prezencie. Był to efekt wieloletnich starań i nacisków rzeszy kobiet, którym zależało na tym, by traktować je jako równoprawne obywatelki odrodzonego państwa polskiego. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym wnioskiem, aby  świętować stulecie praw kobiet, korzystając czynnie i biernie ze swoich praw. 

Dziękujemy młodzieży i nauczycielom za aktywny udział w spotkaniu.