You are currently viewing Bezpieczny przejazd. Szlaban na ryzyko

Bezpieczny przejazd. Szlaban na ryzyko

5 października w Oddziale dziecięcym filii przy ul. Towarowej odbyło się spotkanie z koordynatorem regionalnym kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd. Szlaban na ryzyko” prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 8 wraz z wychowawcami. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały pani koordynator kampanii, która objaśniła dzieciom jak należy bezpiecznie zachowywać się na terenach kolejowych oraz znaczenie znaków drogowych odnoszących się wszelakich przejazdów kolejowych. Oglądając filmiki edukacyjne uczniowie mogli utrwalić sobie zdobytą podczas spotkania wiedzę. Na zakończanie spotkania każde dziecko otrzymało kolorowe książeczki i gadżety.