You are currently viewing „Kobieta ma głos”

„Kobieta ma głos”

  • Post category:Wydarzenia

Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet

Uchwałą Sejmu w związku z jubileuszową 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych.

28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, określający, że wyborcą jest każdy obywatel państwa, bez względu na płeć. Ponadto do Sejmu mogli być wybierani wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze.

„Wyrażamy uznanie pierwszym parlamentarzystkom: Gabrieli Balickiej, Jadwidze Dziubińskiej, Irenie Kosmowskiej, Marii Moczydłowskiej, Zofii Moraczewskiej, Annie Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej i Franciszce Wilczkowiakowej oraz wszystkim orędowniczkom walki o równouprawnienie” – napisano w uchwale Izby.

Czytelnia w Filii nr 1 (ul. Towarowa) w związku z tą rocznicą przygotowała cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieży pt. „Kobieta ma głos”.