You are currently viewing Skarżysko-Kamienna oczami dziecka

Skarżysko-Kamienna oczami dziecka

8 czerwca w Filii nr 2 (ul. Sezamkowa) odbyło się spotkanie edukacyjne „Skarżysko-Kamienna oczami dziecka”, zorganizowane z okazji Dni Skarżyska. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy IVc i Va ze Szkoły Podstawowej nr 13 wraz z nauczycielem języka polskiego p. Renatą. Uczestnikom spotkania przedstawiono najważniejsze fakty związane z historią i dziejami miasta. Następnie uczniowie zaprezentowali przygotowane wcześniej prace literacko-plastyczne: wiersze, krótkie opowiadanka, rysunki, plakaty.

Na zakończenie zajęć przeprowadzono „Skarżyskie koło fortuny” czyli mini-konkurs wiedzy o naszym mieście. Dla uczniów przygotowano słodki poczęstunek – batoniki. Za udział w imprezie pamiątkowe podziękowania otrzymały klasy, nauczyciel – p. Renata oraz wicedyrektor szkoły – p. Joanna Białek.