You are currently viewing Gra Miejska – Śladami skarżyskich kin

Gra Miejska – Śladami skarżyskich kin

8 czerwca br. z Filii nr 1 przy ul. Towarowej wystartowali uczestnicy Gry Miejskiej „Śladami skarżyskich kin”, zorganizowanej w ramach obchodów Dni Miasta Skarżyska (8 -10.06.2018) oraz dwóch okrągłych rocznic związanych z działalnością kin w mieście: 80. rocznicy otwarcia nieistniejącego kina „Europa” i 50. rocznicy otwarcia kina Metalowiec.

Uczestnikami gry byli uczniowie klas pierwszych czterech szkół średnich: ZST im. Armii Krajowej, ZSE im. M. Kopernika, I LO im. J. Słowackiego i II LO im. A. Mickiewicza.

Gra zorganizowana w oparciu o książkę p. Jerzego Krauze „Kina w Skarżysku-Kamiennej 1909- 2004” podzielona była na sześć etapów, w których szkolne drużyny wykazywały się wiedzą na temat starych skarżyskich kin oraz wykonywały zadania dodatkowe (nawiązujące do historyjek opisanych w książce p. J. Krauze) takich, które pozwalały uczniom wykazać się zdolnościami artystycznymi, kreatywnością lub sprawnością fizyczną.

Zwycięzcami gry została drużyna z II LO im. A. Mickiewicza w składzie: Jakub Działak, Mariusz Kania, Natalia Madejska i Andrzej Zych, wędrująca śladami kin pod opieką p. Barbary Staniewskiej.

Pozostałe szkoły reprezentowali:

– Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika: Natalia Sadkowska, Katarzyna Ruśkowska, Kamila Bąk i Weronika Płatek, z opiekunem grupy p. Małgorzatą Stefańską,
– I LO im. J. Słowackiego: Adrianna Supernat, Maja Michnowska, Natalia Stopa i Natalia Milczarek, z opiekunem grupy p. Alicją Wikło
– Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej: Dagmara Pisarska, Angelika Górlicka, Dominika Płusa i Kinga Hawliczek pod opieką p. Beaty Grzybowskiej.

Organizator gry pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji pomysłu i pomogli w organizacji gry. Autorowi książki p. Jerzemu Krauze, który nie mógł gościć w Skarżysku, ale przysyłał pełne zachęty do pracy listy i pozdrawiając uczestników gry, już na zapas podsuwał pomysł na zorganizowanie kolejnych edycji tej imprezy. Uczestnikom gry i ich opiekunom, za przygotowanie się do udziału w grze; dyrektorom szkół: Jolancie Nowickiej z ZSE, Martynie Maćkowiak z I LO, Januszowi Maciejewskiemu z ZST i Pawłowi Buryło z II LO, za umożliwienie uczniom i nauczycielom wzięcia udziału w grze; dyrektor MCK Katarzynie Michnowskiej-Małek, za udostępnienie rekwizytów do gry i zasponsorowanie nagród dla zwycięskiej drużyny w postaci wejściówek do kina Centrum; Bronisławowi Pisarskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Twórców Kultury za udostępnienie i przygotowanie sali do finału gry w budynku Związkowca oraz poczęstunek; Romanowi Sowie –z Biblioteki Pedagogicznej za pogadankę o kinematografii i kinach w Polsce; wolontariuszom ze Stowarzyszenia Emerytów Kolejowych: Ewie Derezińskiej, Urszuli Nowak-Czapelskiej, Januszowi Czapelskiemu, Janowi TomaszewskiemuAdamowi Bobek, za obsługę punktów kontrolnych; właścicielom i zarządcom obiektów, w lokalizacji których znajdowały się stare skarżyskie kina, za udzielenie zgody na powieszenie plakatów i możliwość skorzystania przez młodzież z pomieszczeń w upalny dzień, podczas wypełniania kart kontrolnych z pytaniami dotyczącymi historii kin.

Biblioteka wyraża nadzieję, że zrealizowana Gra Miejska będzie przyczynkiem do zainteresowania się wielu osób, nie tylko młodych, historią miasta z innej strony – kulturalnej i społecznej.

Zdjęcia z gry miejskiej dzięki: proskarzysko.pl