You are currently viewing Czytanie łączy – Minutka z bajką

Czytanie łączy – Minutka z bajką

04.06.2018 r. podczas XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem Czytanie łączy odbyło się spotkanie bibliotekarza  z dziećmi w Przedszkolu Publicznym nr 10 im. Kubusia Puchatka. Na imprezę czytelniczą zostali zaproszeni ludzie różnych zawodów: policjant, fryzjer, nauczyciel, a także bibliotekarz.

Dzieci rozpoczęły podróż do Krainy Czytania śpiewająco „Lokomotywą” Juliana Tuwima, następnie dowiedziały się jakie miejsca odwiedził samochodzik Franek z książki pt. „Poznaję Polskę” autorstwa Elżbiety Wójcik.  Z książki pt. „Basia i biblioteka”  Zofii Staneckiej poznały bliżej zawód bibliotekarza, dowiadując się o zasadach panujących w bibliotece.

W spotkaniu uczestniczyło ok. stu osób. Dziękujemy Dyrekcji przedszkola oraz wychowawcom za współpracę i promowanie czytelnictwa wśród dzieci.